Du thuyền Valentine

Du thuyền Valentine

- 9 Đánh giá

 • Du thuyền Valentine 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  6.9

  3 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - vi-Tuan Chau Harbor - Làng chài Cá»­a Vạn + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VAL02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 104

  From: US$ 313

 • Du thuyền Valentine Premium 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VAP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 249

  From: US$ 498

 • Du thuyền Valentine 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  6.8

  2 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Titop Island - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VAL01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 104

  From: US$ 208

 • Du thuyền Valentine Premium 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  8.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - vi-Tuan Chau Harbor - Làng chài Cá»­a Vạn + thêm nữa - vi- Sung Sot Cave - vi-Titop Island - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31VAP02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 264

  From: US$ 792