Du thuyền La Regina Legend

Du thuyền La Regina Legend

- 5 Đánh giá

 • -31%

  Du thuyền La Regina Legend 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Gia Luan harbour + thêm nữa - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối - vi-Viet Hai Village - vi-Trung Trang Cave - Vịnh Lan Hạ - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LAR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 26

  From: US$ 78

  You save: US$ 34

  Giá gốc
  US$ 112
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 34
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 78

 • -26%

  Du thuyền La Regina Legend 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Gia Luan harbour + thêm nữa - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối - vi-Trung Trang Cave - Vịnh Lan Hạ - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LAR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 38

  From: US$ 76

  You save: US$ 26

  Giá gốc
  US$ 102
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 26
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 76