Du thuyền La Regina Legend

Du thuyền La Regina Legend

- 5 Đánh giá

 • Mar 01, 2020
  US$ 78 US$ 62

  2

  51h 17m 17s

  -31%

  Du thuyền La Regina Legend 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Gia Luan harbour + thêm nữa - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối - vi-Viet Hai Village - vi-Trung Trang Cave - Vịnh Lan Hạ - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LAR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 26

  From: US$ 78

  You save: US$ 34

  Giá gốc
  US$ 112
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 34
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 78

 • Mar 02, 2020
  US$ 76 US$ 60

  4

  27h 17m 17s

  -26%

  Du thuyền La Regina Legend 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.7

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Tuan Chau Harbor - vi-Gia Luan harbour + thêm nữa - Vịnh Lan Hạ - Hang Sáng và hang Tối - vi-Trung Trang Cave - Vịnh Lan Hạ - vi-Tuan Chau Harbor - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LAR01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 38

  From: US$ 76

  You save: US$ 26

  Giá gốc
  US$ 102
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 26
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 76