vi-La Mignonne Cruise

vi-La Mignonne Cruise

- 0 Đánh giá

 • -16%

  vi-La Mingnonne Cruise 2 days/ 1 night

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - vi-Got Pier - Hang Sáng và hang Tối + thêm nữa - vi-Viet Hai Village - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LMN01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 73

  From: US$ 147

  You save: US$ 26

  Giá gốc
  US$ 173
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 26
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 147

 • -11%

  vi-La Mingnonne Cruise 3 days/ 2 nights

   

  Xem bản đồ

  0

  0 phản hồi - Bad


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - Vịnh Lan Hạ - Bãi Ba Trái Đào + thêm nữa - Đảo Cát Bà - vi-Hospital Cave - vi-Viet Hai Village - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31LMN02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 88

  From: US$ 265

  You save: US$ 30

  Giá gốc
  US$ 295
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 30
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 265