Du thuyền Dragon Gold

Du thuyền Dragon Gold

- 30 Đánh giá

 • -16%

  Du thuyền Dragon Gold 2 ngày/ 1 đêm

   

  Xem bản đồ

  6.3

  16 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Titop Island - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31DRG02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 56

  From: US$ 113

  You save: US$ 20

  Giá gốc
  US$ 133
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 20
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 113

 • -11%

  Du thuyền Dragon Gold 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  6.5

  14 phản hồi - Medium


  • HÃNG TOUR Hà Ná»™i - vi-Tuan Chau Harbor - vi- Sung Sot Cave + thêm nữa - vi-Titop Island - Vịnh Lan Hạ - vi-Viet Hai Village - Đảo Cát Bà - Hà Ná»™i
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Ná»™i / Hà Ná»™i
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T31DRG03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 58

  From: US$ 175

  You save: US$ 20

  Giá gốc
  US$ 195
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 20
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 175